Hjem - Lions Club Randers

Menu

Vi hjælper


Lions Club Randers støtter humanitære og alment velgørende formål såvel lokalt som nationalt og internationalt.

Alt overskud fra pengegivende aktiviteter går ubeskåret til de ønskede formål, uden fradrag af omkostninger til administration, PR-udgifter og lignende.

Lions Club Randers har ydet støtte til:

Lokale projekter

(efter ansøgning)
En stor del af klubbens indsamlede midler uddeles til lokale projekter efter ansøgning. Det kan være humanitære projekter eller projekter for børn og unge. Vi støtter generelt ikke ansøgninger om støtte til enkeltpersoners personlige formål.
Ansøgninger sendes til klubbens præsident vedlagt beskrivelse af projektet og budget/regnskab. Bemærk at ansøgninger indkommet efter udgangen af maj normalt ikke vil blive besvaret før i september. 

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp 

Fonden yder omgående hjælp, når der sker naturkatastrofer og andre ulykkelige hændelser internationalt, såsom tsunami, oversvømmelser og jordskælv. Læs mere
 

Lions Clubs International Foundation

Fonden yder international katastrofehjælp og hjælper lionsklubber eller -distrikter med at finansiere projekter, som ellers ikke ville kunne gennemføres.  Et par store indsatsområder er bekæmpelse af blindhed og hjælp til svagsynede via SightFirst programmerne og et program med vaccination mod mæslinger, One shot - One life. Læs mere


Ungdomslejre og ungdomsudveksling

indgår i lionsklubbernes arbejde for en bedre forståelse mellem verdens folk. Der afholdes mindst 3 ungdomslejre i Danmark hvert år, hver med 25 - 30 unge mennesker fra omtrent lige så mange lande, som er sammen i 14 dage. Ud over de 14 dage i lejren bor de unge mennesker 14 dage hos danske familier. LC Randers yder fast bidrag til disse lejre. Måske var det noget for dig at blive værtsfamilie ??  Læs mere 


Lions Pris

Årlig uddeling af et større beløb fra Lions Danmark til institution eller personer til videreførelse af humanitær indsats. LC Randers yder fast bidrag til Lions Pris. Læs mere
 

Dansk Lions internationale hjælpearbejde

Vi har bl.a. støttet uddeling af A-vitamin som forebyggelse af blindhed i Burkino Faso, og ellers køber vi projekter i Dansk Lions Gavebutik.
Butikken er også åben for dig, og der er projekter i mange prisklasser, - også for en velgørende privat pengepung. Læs mere

 

Lokale indsatser 

Vi arrangerer hvert år bankospil og kaffe med lagkage for beboerne på Vorup og Dronningborg Plejehjem.
 

     

Medlemmer fra klubben hjælper beboerne med at udfylde deres plader og sikre, at alle får en gevinst.


Fredsplakatkonkurrence

Lionsklubber over hele verden arrangerer hvert år, at skoleklasser kan deltage i en konkurrence om at tegne den bedste fredsplakat. Hvert år har sit specielle tema, og temaet for 2023-2024 var "At turde drømme" ("Dare to Dream").

Lions Club Randers havde arrangeret konkurrencen på Assentoft skole. Her havde elever i 6. klasse lavet i alt 15 plakater. 
Vinderen blev 12-årige Emil Friis, som havde lavet en helt ekstraordinært fin plakat, som viser at vi åbner os for hinanden og står sammen som mennesker og nationer.

Plakaten gik videre i konkurrencen om at blive den bedste i Danmark og måske den bedste i hele verden. 

Emils plakat var et af mere end 375.000 bidrag fra unge i hele verden i Lions 34. internationale plakatkonkurrence for fred.

Lions Clubs International sponserer konkurrencen for at fremhæve den vigtige rolle som fred spiller for ungdommen rundt om i verden.LC Randers har også støttet Lionskollegiet , Dansk Lions Grønlandsfond , og aktiveret skoleklasser til at deltage i Lions Clubs Internationals Fredsplakatkonkurrence .

Følg Lions