Hjem - Lions Club Randers

Menu

Klublokale

Vi holder vores møder i Rotaryhuset.

Efter 23 år med egne klublokaler på Platanvej flyttede klubben i 2023 til Rotaryhuset i centrum af Randers.

Her holder vi alle klubbens møder, undtagen når vi er på besøg i virksomheder eller institutioner.

Præsident, vicepræsident og sekretær har reserverede pladser. Alle andre trækker lod om, hvor man skal sidde.

Møderne

Præsidenten udsender dagsorden før møderne, således at medlemmerne kan se, hvilke sager der er til behandling.

Vicepræsidenten fungerer som mødeleder, således at alle kan blive hørt, og præsidenten kan koncentrere sig om indholdet af dagsordenens punkter.


Møderne starter med en sang, hvorefter vi spiser inden vi tager fat på dagsordenen.
Her har præsidenten normalt  en del meddelelser, og der kan også være meddelelser fra klubbens forskellige udvalg.

Ved mødets afslutning træder løvetæmmeren i funktion.


Han har blandt andet iagttaget medlemmerne under mødets forløb og idømmer bøder med de mærkværdigste begrundelser og til stor morskab.
Bøderne går ind på klubbens jubilæumskonto.

Sekretæren laver mødereferater som udsendes i et månedsbrev ved hvert månedsskifte bortset fra klubbens sommerpause.

Følg Lions